Schooltijden

Sinds schooljaar 2015-2016 zijn we overgestapt naar het Vijf-gelijke dagen model met een continurooster. Dat houdt in dat alle kinderen, alle schooldagen van 08.30 - 14.15 uur naar school gaan en op school eten.

We hebben hiervoor gekozen i.v.m. de veranderende behoefte van ouders, meer rust en structuur voor kinderen en de ontwikkeling van het KindCentrum. 

Aan het einde van het schooljaar 2017-2018 wordt gekeken of de eindtijd van 14.15 uur verschoven gaat worden naar 14.00 uur.

Omdat we zijn overgestapt naar een ander rooster, zouden een aantal groepen niet aan de verplichte 7520 uur na acht jaar onderwijs komen. Vandaar dat we per dag 15 minuten extra naar school gaan. (groep 1 t/m 4 ging namelijk op vrijdagmiddag niet naar school) In dit schooljaar zijn de uren rechtgetrokken en kunnen we naar de standaard 940 schooluur gaan.